PARAFIA

 

Patron Parafii Nowa Wieś – Św. Izydor Oracz, wyznawca

Tytuł kościoła w Nowej Wsi – Św. Stanisław, biskup męczennik

 

W 1619r. papież Paweł V ogłosił Izydora błogosławionym, a w trzy lata później papież Grzegorz XV zaliczył go w poczet świętych Kościoła powszechnego, ustalając datę jego wspomnienia na Niedzielę Białą; później ze względów praktycznych obchodzono je 10 maja, a podczas reformy kalendarza na Soborze Watykańskim II przeniesiono je na dzień 15 maja.

 

Święty Izydor jest patronem rolników, także patronem Madrytu i Saragossy, w Polsce – patronem diecezji kieleckiej. Modlą się do niego wierni o dobre zbiory. Chroni przed suszą i nadmiernymi deszczami.

 

Atrybutami ikonograficznymi św. Izydora są: anioł orzący pługiem, pług zaprzężony w dwa woły, kłosy, laska, spod której wypływa źródło, także różaniec.

 

Fundatorzy kościoła i plebanii w Nowej Wsi – Stanisław (Stanley) Rozynski i jego żona Irma Apolonia z Atherton w Kalifornii w Stanach Zjednoczonych Ameryki.

 

Historia kościoła pod wezwaniem św. Stanisława Biskupa w Nowej Wsi zaczyna się w dniu 2 czerwca 1998r., kiedy to pani Irma Apolonia Rozynski z Kalifornii, korzystając z pośrednictwa Biura Prawnego, napisała list do ks. Prałata Grzegorza Kalwarczyka, kanclerza Kurii Metropolitalnej Warszawskiej, z prośbą, żeby jej pomóc w zrealizowaniu testamentu swojego nieżyjącego męża Stanleya – Stanisława. Chodziło o postawienie w jego rodzinnych i ukochanych Budach Opożdżewskich kościoła lub jakiegoś katolickiego obiektu użyteczności publicznej. Budowa nowowiejskiego kościoła zaczęła się 9 października 1999r. od dokładnego wytyczenia miejsca i rozpoczęcia wykopów pod fundamenty. 24 października 2000r. kardynał Józef Glemp, Prymas Polski, dokonał uroczystego wmurowania kamienia węgielnego w ścianę wznoszonego kościoła. Wykończenie, wystrój i umeblowanie kościoła zaprojektowanego na 500 osób, przypada na 2003r. 21 września 2003r. kardynał Józef Glemp, Prymas Polski w obecności Fundatorki – pani Irmy Apolonii Rozynski dokonał konsekracji kościoła pod wezwaniem św. Stanisława Biskupa. W nowo poświęconym ołtarzu umieszczono relikwie Błogosławionego Zygmunta Szczęsnego Felińskiego, Arcybiskupa Warszawskiego z czasów Powstania Styczniowego.

Zawieszone na wieży kościoła w październiku 2003r. dzwony to:

1. Święty Izydor, 580kg, ton gis. Na dzwonie znajduje się wizerunek Św. Izydora Oracza i modlitwa: „Św. Izydorze módl się za nami”. Z drugiej strony dzwonu jest umieszczony znak Roku Jubileuszowego 2000 i napis: „Rzym.-Kat. Par. Św. Izydora w Nowej Wsi. Ks. Prob. Zbigniew Szewczak”.

2. Święty Stanisław, 350kg, ton h. Na dzwonie znajduje się wyobrażenie św. Stanisława Biskupa i Męczennika z podpisem: „Św. Stanisław BM”. Po przeciwnej stronie jest umieszczone zawołanie papieskie: „Pokój Tobie Polsko, Ojczyzno moja”, herb papieski „Totus Tuus” oraz napis: „Jan Paweł II – PP. Nowa Wieś R.P. 2002”.

3. Święty Józef 190kg, ton dis. Na dzwonie z jednej strony jest umieszczony wizerunek św. Józefa Oblubieńca Najświętszej Maryi Panny i modlitwa: „Św. Józefie miej w opiece nasze rodziny”, a z drugiej – herb Arcybiskupa Metropolity Warszawskiego i napis „J. Em. Ks. Józef Kardynał Glemp, Prymas Polski. Nowa Wieś R.P. 2002”.

4. Matka Boża Królowa Polski 80kg, ton gis. Na dzwonie jest wizerunek Matki Bożej Częstochowskiej w koronie, modlitwa „Pod Twoją obronę uciekamy się” oraz napis „Nowa Wieś R.P. 2002”.

 

Dekret erygujący parafię został wydany przez kardynała Józefa Glempa, Prymasa Polski, we wspomnienie Matki Bożej Wspomożenia Wiernych, dnia 24 maja 1994r., a wszedł w życie w uroczystość Narodzi Św. Jana Chrzciciela.

Parafia Świętego Izydora Oracza w Nowej Wsi została utworzona z terenu odłączonego od parafii Przemienienia Pańskiego w Boglewicach i Świętego Mikołaja w Warce. Obejmuje ona swym zasięgiem następujące wsie:

– z parafii Boglewice – Brzezinki, Gołębiów, Krześniaków, Nowa Wieś, Rytmoczydła;

– z parafii Św. Mikołaja w Warce – Murowanka.

Mieszkańcy Bud Opożdżewskich i parafii Wrociszew mają prawo korzystania z posług duszpasterskich w Nowej Wsi bez potrzeby ubiegania się o zgodę swojego proboszcza.

 

Nowo utworzona Parafia Św. Izydora Oracza w Nowej Wsi na początku liczyła 694 mieszkańców.

Pierwszym proboszczem został mianowany ks. Zdzisław Jasiński, wikariusz z parafii św. Andrzeja Apostoła w Warszawie.

Drugim proboszczem był ks. Zbigniew Szewczak, wikariusz z parafii św. Maksymiliana na Służewcu i kapelan więzienny w Zakładzie Karnym w Warszawie przy ul. Kłobuckiej 5.

Kolejnym proboszczem był ks. Sławomir Paszowski, ojciec duchowny dekanatu wareckiego, wikariusz z parafii Św. Mikołaja w Warce.

Obecny proboszcz to ks. Wojciech Piórko, wikariusz z parafii św. Mikołaja w Warce. Wicedziekan dekanatu Wareckiego.