KOMUNIKAT PROBOSZCZA

Jak przeżyć i zachować wiarę gdy zabraknie kościoła i księdza? autor ks. Zbigniew Paweł Maciejewski (e-book)

Z powodu wprowadzenia w Polsce stanu zagrożenia epidemicznego i ze względu na obowiązujące wraz z nim przepisy prawa państwowego jesteśmy w tym wyjątkowym czasie zobligowani do dostosowania naszego życia religijnego do zaleceń władz świeckich. Wprowadzone regulacje prawne mają na celu powstrzymanie rozprzestrzeniania się wirusa poprzez ograniczenie kontaktów między obywatelami. W związku z powyższym, aż do odwołania, wprowadzam następujące zasady życia religijnego w naszej Parafii:

Ograniczam możliwość uczestnictwa wiernych we Mszach św. (niedzielnych i w dni powszednie) tylko do osób zamawiających intencję mszalną, a w wypadku pogrzebu, tylko do najbliższej rodziny (tylko do 5 osób). 

Na mocy udzielonej przez Władze Kościelne dyspensy, wszyscy Parafianie mogą uczestniczyć w niedzielnej mszy św. w domu, za pośrednictwem transmisji telewizyjnych i radiowych.  Zachęcam do przygotowania  odpowiedniego sposobu uczestnictwa (na przykład zgromadzenie w pokoju całej rodziny, ustawienie krzyża, obrazu Matki Bożej i zapalenie świecy, zachowanie ciszy w innych pomieszczeniach). 

Podczas udziału w transmisji mszy św. można przyjmować „komunię duchową”. Komunia duchowa jest to akt modlitewny, którego celem jest osiągnięcie takiego zjednoczenia z Jezusem, jakie daje nam przyjmowanie Go w sakramencie Jego Ciała i Krwi. Składa się ona z trzech elementów: -wzbudzenia wiary w realną obecność Chrystusa w Eucharystii, – wzbudzenie miłości skierowanej ku Panu Jezusowi oraz – wzbudzenie pragnienia, aby Jezus zechciał duchowo wejść w nasze życie. Skutecznie Komunię duchową przyjmują osoby, które są w stanie łaski uświęcającej.

Wszystkich Parafian zachęcam też do pogłębionej modlitwy osobistej. Pamiętamy, że w czasie każdego zagrożenia życia społeczności ludzkiej w poprzednich czasach odwoływano się zawsze do mocy gorącej modlitwy i skuteczności sakramentów.

Zarządzenia powyższe obowiązują od chwili ogłoszenia aż do odwołania.

 Z całego serca proszę o zrozumienie tych rozporządzeń wynikających z naprawdę wyjątkowej sytuacji w naszym kraju i na całym świecie. Polecajmy się Opatrzności Bożej i módlmy się, aby Bóg raczył oddalić od nas wszelkie choroby i nieszczęścia. „Maryjo Królowo Polski Módl się za nami!”

13.03.2020 r. godz. 22.00

Czym jest komunia święta duchowa?

https://youtu.be/hKa1Rl3pTUA