17.10.2021r.

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE XXIX NIEDZIELA ZWYKŁA 17.10.2021 r. 1. Niezwykła to sytuacja, kiedy Pan staje się sługą. Bóg oddaje się w ręce człowieka, by móc stać się pokarmem, który możemy jeść. Tylko Bóg, który jest miłością, może to zrealizować. Tylko Bóg, który ustanowił Eucharystię, gorąco pragnie zasiąść z nami do stołu i z nami ją spożywać. … [Read more…]

10.10.2021r.

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE XXVIII NIEDZIELA ZWYKŁA 10.10.2021 r. 1. Skarbem Kościoła jest Eucharystia, w której Bóg jest dla nas pokarmem i mądrością w Najświętszym Sakramencie i swoim słowie. W świecie, który nieustannie proponuje nam wiele różnorakich dóbr, warto rozróżnić, co tak naprawdę jest dla nas dobrem, a co tylko ułudą, iluzją dobra. Przychodzimy jak młodzieniec z … [Read more…]

03.10.2021r.

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE  XXVII – Niedziela Zwykła – 3.10.2021 r.  Pierwszym, fundamentalnym powołaniem, którym obdarza nas Bóg, jest powołanie do życia w rodzinie opartej na małżeństwie mężczyzny i kobiety. To jest przestrzeń, w której realizujemy swoją świętość i z której wyruszamy w świat, żeby wypełniać różne powołania. O tę przestrzeń trzeba nieustannie dbać, umacniać ją życiem … [Read more…]

26.09.2021r.

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE XXVI NIEDZIELA ZWYKŁA 26.09.2021 r.  1. Serdecznie dziękuję mieszkańcom z Nowej Wsi Instytut za sprzątnięcie kościoła i za ubranie kościoła świeżymi kwiatami. . O sprzątnięcie kościoła na następną niedzielę proszę kolejnych mieszkańców wg grafiku  który można znaleźć w gablocie przed kościołem. od 4.09 do 18. 09. sprzątają kościół mieszkańcy z bloku 38/31 Od … [Read more…]

19.09.2021r.

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE XXV NIEDZIELA ZWYKŁA 19.09.2021 r. 1. Jezus nie przeminął wraz ze swoją epoką. Zmartwychwstały żyje również w naszych czasach. Jego zbawczą moc otrzymujemy w sakramentach, w słowie Bożym, w liturgii. Możemy uczyć się odkrywać to na co dzień. Czasami potrzebujemy trochę czasu i musimy włożyć pewien wysiłek, żeby usłyszeć i poznać Chrystusa. Trzeba … [Read more…]

12.09.2021r.

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE XXIV NIEDZIELA ZWYKŁA 12.09.2021 r. Serdecznie dziękuję Nowożeńcom: Paulinie i Grzegorzowi z Rodzinami za sprzątnięcie  kościoła, oraz za ubranie kościoła świeżymi kwiatami. Dzisiaj rozpoczynamy w Kościele w Polsce Tydzień Wychowania i kwartalne dni modlitw za dzieci, młodzież i wychowawców. Chodzi o wielkie dzieło kształtowania przyszłych pokoleń, ich świata wartości, postaw życiowych, które będą … [Read more…]

05.09.2021r.

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE XXIII NIEDZIELA ZWYKŁA 05.09.2021 r. 1. Człowiek, który ma serce przepełnione miłością, na spotkaniu chce powiedzieć dosłownie o wszystkim. Kiedy szuka pocieszenia, umocnienia, wsparcia w trudnościach, pomocnej rady, wtedy ma mało czasu na bycie blisko i słuchanie Boga, który kocha. Lecz jeśli nie ma miłości, to wszystko się dłuży i jest tylko niemiłym … [Read more…]

29.08.2021 r

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE XXII NIEDZIELA ZWYKŁA 29.08.2021 r. 1. Czas urlopów i wakacji, który się kończy, był dla wielu z nas okazją do pogłębienia więzi z Bogiem, szukania i rozpoznawania znaków Jego obecności i błogosławieństwa. Jesteśmy bowiem ludem Boga. Czasami wędrującym przez pustynię Izraelitom wydawał się daleki, jednak w rzeczywistości był Bogiem bliskim, zatroskanym o swój … [Read more…]

22.08.2021r.

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE XXI NIEDZIELA ZWYKŁA 22.08.2021  W miniony wtorek gościliśmy Pielgrzymkę Pomocników Matki Bożej. Serdecznie dziękuję za tak gościnne ugoszczenie słowem i chlebem pielgrzymów zarówno przed kościołem i jak na plebanii. Za przygotowanie poczęstunku dla pielgrzymów Annie Madej, Leonii Gizka, Mariannie Kozoń, Sylwestrowi i Justynie Kozoń, Danucie Bagnickiej, Wiesławowi i Halinie Fruba, Danucie Tomala, Arturowi … [Read more…]

15.08.2021r.

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE WNIEBOWZIĘCIE NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY 15.08.2021 r. 1. Przez dogmat o wniebowzięciu Najświętszej Maryi Panny Kościół przypomina nam, że powołaniem każdego z nas jest zjednoczenie z Bogiem. Dążymy do niego w doczesnym, ziemskim życiu, dlatego podejmujemy różne wyzwania wynikające z naszego powołania, realizowanego na różnych płaszczyznach, wspierani łaską Boga w sakramentach, których szczytem jest … [Read more…]