25.02.2024

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE II NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU 25.02.2024 r. 1. Każdego roku w drugą niedzielę okresu przygotowania paschalnego rozważamy ewangelijną perykopę o Przemienieniu Chrystusa na wysokiej górze. Tak jak wybranym uczniom, tak i nam Pan Jezus pragnie ukazać blask swojego Bóstwa i niejako powiedzieć, kim jest, by umacniać nas w wierze i na drogach życiowego powołania. … [Read more…]

18.02.2024r

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE I NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU 18.02.2024 r. 1. Rokrocznie w pierwszą niedzielę Wielkiego Postu rozważamy Ewangelię o kuszeniu Chrystusa na pustyni. Pan Jezus, który zwyciężył wszystkie szatańskie pokusy, uczy nas sztuki zwyciężania w pokusie. Niech wielkopostna pielgrzymka wiary nas umacnia w naszych zmaganiach ze złem… 2. Wzbudźmy w sobie wielkie pragnienie owocnego i dobrego przeżycia … [Read more…]

11.02.2024r

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE VI NIEDZIELA ZWYKŁA 11.02.2024 r. 1. W tę ostatnią karnawałową niedzielę słyszymy w Ewangelii o uzdrowieniu trędowatego. Padają tam znamienne słowa „Jeśli zechcesz…”. Bóg zawsze pragnie naszego dobra, pragnie nam udzielać swoich dobrodziejstw. A my ze swojej strony podejmijmy trud otwarcia się na Jego łaskę, może podejmijmy pewne zobowiązania z racji rozpoczynającego się … [Read more…]

04.02.2024r

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE V NIEDZIELA ZWYKŁA 04.02.2024 r. 1. Biblijne czytania, które dziś odczytujemy i medytujemy, przypominają ważne kwestie: że krótkim jest życie człowieka na ziemi i że jest ono ciągłym zmaganiem się ze swoimi słabościami. Dzisiejsze czytania przypominają również, że każdy jest wezwany do głoszenia życiem Ewangelii. Obyśmy dobrze wykorzystywali czas ziemskiej pielgrzymki… 2.To już … [Read more…]

28.01.2024

AOGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE IV NIEDZIELA ZWYKŁA 28.01.2024 r. 1. Ukazany w dzisiejszej Ewangelii Jezus budził lęk i zdumienie wśród słuchających Go i będących świadkami znaków, które czynił. Dzisiaj również Jego Ewangelia spotyka się z różnym przyjęciem; my jednak pragniemy przyjmować ją wciąż otwartym sercem i na co dzień ją wypełniać. 2. To ostatnia niedziela stycznia, w którą przypada … [Read more…]

21.01.2024 r

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE III NIEDZIELA ZWYKŁA 21.01.2024 r. 1. Niedzielna liturgia słowa przypomina, że każdy chrześcijanin jest wezwany do nieustannego nawracania się, przemieniania swojego życia tak, by było ono bardziej przepełnione Ewangelią. Niełatwe to zadanie, ale wraz z Psalmistą chcemy powtarzać: „Daj mi poznać Twoje drogi, Panie, naucz mnie chodzić Twoimi ścieżkami. Prowadź mnie w prawdzie … [Read more…]

14.01.2024

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE II NIEDZIELA ZWYKŁA 14.01.2024 r. 1. Ewangelia dzisiejsza ukazuje nam Jezusa powołującego pierwszych uczniów, którzy uwierzyli słowu Świętego Jana Chrzciciela i chcieli bliżej Go poznać. Niech i w nas nie gaśnie chęć poznawania i zbliżania się do Jezusa. 2. W w środę, 17 stycznia, będziemy obchodzili po raz 27. Dzień Judaizmu. Pamiętajmy w … [Read more…]

7.01.2024

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE NIEDZIELA CHRZTU PAŃSKIEGO 07.01.2024 r. 1. Dzisiejsze święto to również święto Epifanii Boga, bowiem jest to uroczyste rozpoczęcie publicznej działalności Pana Jezusa. Wydarzenia nad Jordanem to także zapowiedź naszego chrztu, podczas którego każdy z nas stał się umiłowanym dzieckiem Boga. Na początku dzisiejszych Mszy błogosławimy wodę, by przypomnieć sobie moment naszego chrztu, uświadomić sobie … [Read more…]

31.12.2023r

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE ŚWIĘTEJ RODZINY: JEZUSA, MARYI I JÓZEFA 31.12.2023 r. 1. Dzisiejsze święto nasuwa nam wszystkim temat do głębokiej refleksji nad rodziną chrześcijańską, nad jej powołaniem, godnością i wielkością. Rodzina zbudowana na prawie Bożym jest ojczyzną życia, miłości, wierności, radości i szczęścia; stanowi sanktuarium życia i świętości. Dlatego módlmy się nieustannie w intencji naszych rodzin. … [Read more…]

24.12.2023r.

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE IV NIEDZIELA ADWENTU 24.12.2023 r. 1. Bardzo się cieszę z dobrego przebiegu wczorajszego Adwentowego dnia skupienia i spowiedzi. Cieszę się, że tak liczna grupa parafian skorzystała z sakramentu pokuty odbywając spowiedź przedświąteczną. Pomagało nam 4 spowiedników, proboszczów i wikariuszy z parafii, z naszego dekanatu. Dziękuję parafianom za cierpliwość w oczekiwaniu na spowiedź. Opiekę … [Read more…]