04.06.2023r.

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

NAJŚWIĘTSZEJ TRÓJCY

04.06.2023 r.

1. Dzisiaj, w uroczystość Trójcy Przenajświętszej, ze szczególną czcią Kościół wypowiada modlitwę: „Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu…”. Warto też zdać sobie sprawę, że ile razy świadomie i pobożnie wykonujemy znak krzyża, modlitewnie wielbimy Trójcę Przenajświętszą – jednego Boga w trzech Osobach. Jeśli dzisiaj człowiekowi, nawet chrześcijaninowi, trudno pojąć tę prawdę, tym bardziej módlmy się o mądrość Bożą i o światło Ducha Świętego. Oby wszystko w naszym życiu było czynione na chwałę Trójcy Świętej!

2. Z inicjatywy metropolity warszawskiego księdza kardynała Kazimierza Nycza od 2008 roku pierwsza niedziela czerwca obchodzona jest jako Dzień Dziękczynienia. Przede wszystkim dziękujemy naszemu Ojcu w niebie za dar odkupienia. Ale jednocześnie dziękujemy sobie wzajemnie za wszelkie gesty dobroci i braterskiej solidarności.

3.. Nabożeństwo czerwcowe z Litanią do Serca Pana Jezusa codziennie po Mszy Świętej o godz. 1700 a w niedzielę po mszy Św o900. Serdecznie zapraszamy, aby poprzez litanijne wezwania przepraszać Boga za nasze grzechy i niewierności.

4. W czwartek – uroczystość Bożego Ciała. Z kościołów wyruszą procesje z Najświętszym Sakramentem. Udekorujmy nasze domy, by pokazać Jezusowi, jak bardzo cieszymy się z tego Jego nawiedzenia. Proszę o przygotowanie czterech ołtarzy. Msze Święte o godzinie 900 i 1100.  

Nasza parafialna procesja Bożego Ciała wyruszy trasą do czterech ołtarzy po Mszy Świętej o godzinie 1100.

 Ołtarze w tym roku będą w Nowej Wsi przy Starzy Pożarnej :

Wszyscy  – ołtarz 0 – na terenie remizy Msza Święta i końcowe błogosławieństwo

Rytomoczydła wraz z Gołębiowem   – ołtarz 1 – przy posesji Państwa Piekarniak

Krześniaków– ołtarz 2 – koło posesji Państwa Dywan

Brzezinki Ołtarz 3-koło  posesji Państwa Musiałowskich

Nowa Wieś – ołtarz 4 – koło posesji Państwa Bożek

W czwartek, o godz: 10:30 ustawienie dziewczynek do sypania kwiatów.

Na zakończenie procesji błogosławieństwo na cztery strony świata i hymn „Ciebie Boga wysławiamy”.

5. Proszę o udekorowanie okien w całej parafii, zwłaszcza na trasie procesji, na znak naszego szacunku dla Chrystusa Eucharystycznego, który chce być obecny szczególnie w dniach oktawy blisko każdego z nas. Proszę o asystę Straży do baldachimu, asystę Pań do niesienia obrazu Matki Bożej, dziewczynki do sypania kwiatów, dzieci, które przyjęły I Komunię Św..

6. Od piątku  Oktawa Bożego Ciała .

7. Ks. Kardynał udzielił dyspensy od spożywania pokarmów mięsnych na piątek, 9 czerwca 2023 r.

8. Dzisiejsza niedzielna składka przeznaczona będzie na cele gospodarcze

9..

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.