10.05.2020r.

V NIEDZIELA  WIELKANOCY  10.05.2020 r.

  1. Zgodnie z nowymi rządowymi zasadami ochrony podczas stanu epidemii, od 20.04.2020 r. powiększona została liczba wiernych podczas nabożeństw w kościołach. Obecnie, w budynku naszego kościoła, przebywać może nie więcej niż 35 osób, nie licząc księdza i asysty.  Pierwszeństwo mają osoby z rodziny zamawiającej daną mszę św. Wszystkie osoby muszą mieć założoną maskę zakrywającą nos i usta. Tylko ksiądz podczas odprawiania mszy św. może zdjąć maskę.
  1. Bardzo serdecznie dziękuję za taką troskę o Parafię, w tej tak trudnej dla wszystkich sytuacji. Przypominam że w tym miesiącu  mieszkańcy z Krześniakowa przy drodze do Wrociszewa dbają o porządek w kościele i terenie  przykościelnym..
  1. Przypominam, że wszystkie zamówione msze św. są odprawiane zgodnie z kalendarzem intencji. Rodzinę zamawiającą zapraszam do kościoła (nie więcej niż 35 osób. Jeżeli rodzina nie może przybyć, można intencję przekazać telefonicznie, a ofiarę wpłacić na konto parafialne pisząc datę i godzinę odprawionej mszy św. 
  1. Nabożeństwa majowe  odprawianie są w dzień powszedni w kościele, przed mszą św. godz. 16.30, w niedzielę po mszy św. o godz. 9.00 Trwajmy na modlitwie w swoich domach, aby Pan Bóg nam błogosławił i bronił do różnych nieszczęść.

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.