12.07.2020r.

  1. Dziękuję za skoszenie trawy wokół starej kaplicy w Nowej Wsi.
  2. W tamtym tygodniu  taca inwestycyjna wyniosła 1207zł 06 groszy. Dziękuję za ofiarność.
  3. Kontynuujemy odprawianie dodatkowej Mszy świętej w każdą niedzielę o godz.12:00.
  4. . Solenizantom i jubilatom tego tygodnia życzymy obfitych darów i opieki Bożej Opatrzności.
  5. Nie zapominajmy także o tych, dla których lato jest czasem wytężonej pracy. Módlmy się, aby Pan Bóg błogosławił w ich trudzie.
  6. Przypominamy, że – mimo wakacji -wciąż  podczas udziału w Mszach świętych oraz nabożeństwach zachowujemy ostrożność i zalecenia bezpieczeństwa epidemicznego. Mamy nałożone maseczki i zachowujemy odpowiednie odległości. Dezynfekujemy ręce

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.