19.04.2020 r.

NIEDZIELA MIŁOSIERDZIA BOŻEGO  19.04.2020 r.

Trwajmy na modlitwie razem z Matką Bożą w Liturgii Niedzieli i Tygodnia Miłosierdzia Przez obraz ten udzielać będę wiele łask dla dusz, przeto niech ma przystęp wszelka dusza do niego. Jak wiele dusz uzyskało pocieszenie wypowiadając słowa “Jezu ufam Tobie!”

Ten krótki akt oddania się Jezusowi sprawi, że pierzchną najcięższe chmury i przedziera się promień światła …

Uczestnictwo  w łaskach przygotowanych przez Pana Jezusa na święto Miłosierdzia jest związane z pełnym udziałem w liturgii Mszy świętej, czyli z przystąpieniem do Komunii świętej (substancjalnie, lub duchowo), z którą łączy się obietnica zupełnego odpuszczenia win  i kar. Dzisiaj, po Mszy św.  o godz 9.00 zapraszamy do odmówienia koronki do Miłosierdzia Bożego,

Zgodnie z nowymi rządowymi zasadami ochrony podczas stanu epidemii, od 20.04 2020 r. powiększona została liczba wiernych podczas nabożeństw w kościołach. Obecnie, w budynku naszego kościoła, nie może przebywać w więcej niż 35 osób, nie licząc księdza i asysty.  Pierwszeństwo mają osoby z rodziny zamawiającej daną mszę św.

Trzy  rodziny wpłaciły na nasze parafialne konto ofiary na utrzymanie Parafii, zamiast ofiar na tacę, która nie jest zbierana już od 15 marca, czyli przez 6 niedziel.  Dziękuje parafinowi który osobiście  ofiarował dwukrotnie dar na utrzymanie w tym trudnym czasie parafii.  Bardzo serdecznie dziękuję za taką troskę o Parafię, w tej tak niecodziennej dla nas wszystkich sytuacji. Dziękuję również siedmiorgu ofiarodawcom spoza naszej Parafii, za złożone ofiary poprzez przelew bankowy. Numer konta bankowego naszej Parafii można znaleźć na  głównej stronie internetowej  jak i w zakładce „Kontakt”.

Przypominam, że wszystkie zamówione msze św. są odprawiane zgodnie z kalendarzem intencji. Zawsze wywiązuje się z zawartej umowy. Rodzinę zamawiającą zapraszam do kościoła (nie więcej niż 35 osób). Jeżeli rodzina nie może przybyć, można intencję przekazać telefonicznie, a ofiarę wpłacić na konto parafialne pisząc datę i godzinę odprawionej mszy św. W innych wypadkach proszę o kontakt telefoniczny. Telefon na stronie internetowej.

Z całego serca dziękuje za wszelkie przejawy życzliwości i troski oraz Waszą modlitwę i proszę nie zapominajcie o waszym proboszczu w swoich modlitwach, abym mógł bez przeszkód, jak najlepiej Wam służyć!

Polecam Was szczególnie opiece Matki Bożej i Św. Stanisława, Patrona naszej Parafii.

Chrystus Zmartwychwstał – Prawdziwie Zmartwychwstał – Aleluja!

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.