30.04.2023r.

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

CZWARTA NIEDZIELA WIELKANOCY

30.04.2023 r.

 1. Dzisiejszą niedzielę przeżywamy w Kościele jako Światowy Dzień Modlitw o Powołania Kapłańskie i Zakonne. Rozpoczynają się też Kwartalne dni modlitw o powołania do służby w Kościele. Ciągle musimy prosić Jezusa Chrystusa – Dobrego Pasterza, aby nigdy nie zabrakło nowych pracowników w Bożej Winnicy. Mając wśród siebie kapłanów, mamy dostęp do niewyczerpanych łask Bożych płynących z sakramentów świętych. Pamiętajmy, że tylko dzięki sercom i dłoniom kapłanów jest możliwe przedłużenie Chrystusowej zbawczej Ofiary podczas Eucharystii oraz rozdawanie miłosierdzia Bożego w sakramencie pokuty.

2. Podczas tego Tygodnia szczególnie będziemy prosić o powołania kapłańskie i zakonne z naszej wspólnoty parafialnej. Być może w młodych sercach naszych parafian daje się słyszeć głos Bożego wołania: „Pójdź za mną”! Drodzy Rodzice i Wychowawcy, pielęgnujmy te Boże podszepty, wspierajmy je modlitwą, delikatną radą, a nade wszystko nie stawajmy na przeszkodzie, jeśli któryś syn czy córka podejmą decyzję o poświęceniu swego życia dla Boga i bliźnich. Każdy dar złożony w ręce Boga zostanie wielokrotnie wynagrodzony!

3. W najbliższy poniedziałek wchodzimy w maryjny miesiąc maj. Codziennie będziemy gromadzili się wokół ołtarza na Eucharystii i na tak kochanym przez starszych i młodszych majowym nabożeństwie . W naszym kościele nabożeństwo majowe będziemy celebrowali według planu umieszczonego  w intencjach. Zadbajmy też o Jej wizerunki w naszych domach i w przydrożnych kapliczkach. Rodzinnie gromadźmy się przy nich na śpiewanie Litanii loretańskiej, pieśni maryjnych, na różaniec czy wieczorny Apel Jasnogórski.

4. Dzień 1 maja – to także Święto Pracy, wspomnienie Świętego Józefa Robotnika, będziemy modlić sie aby żarliwie prosić go o wrażliwość sumień i ład moralny w życiu społecznym. Msza o godzinie 9.00 po niej Litania do Matki Bożej.

5. We wtorek, 2 maja, przypada też Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej. Modlitwą ogarniemy też rodaków żyjących poza granicami naszej ojczyzny. Nie zapomnijmy o wywieszeniu flag, aby w ten sposób zademonstrować nasze przywiązanie do barw narodowych. Msza Święta o godzinie 9.oo po niej Litania do Matki Bożej.

6. W kalendarzu liturgicznym pod datą 3 maja celebrujemy uroczystość Najświętszej Maryi Panny, Królowej Polski, głównej Patronki naszej ojczyzny. Msza Święta tego dnia w naszym kościele o godzinie 9.00 po niej Litania. do Matki Bożej.

7. W tym tygodniu przypada pierwszy  pierwszy piątek i pierwsza sobota miesiąca. W pierwszy piątek miesiąca okazja do spowiedzi i Komunii Świętej wynagradzającej Najświętszemu Sercu Jezusa. Spowiedź Św. w piątek od godz: 1630. W pierwsza sobotę Msze o 8.00 z różańcem i o 17.00 z Litanią do Matki Bożej.

8. Dziękuję za posprzątanie kościoła mieszkańcom z Krześniakowa przy drodze do Warki.

9. Wczoraj  dobyły się porządki wiosenne wokół plebanii i kościeła. Dziękuję Stanisławowi  i Pawłowi  Bożek, Danielowi Bysiak, Szymonowi Cieślak, Krzysztofowi Celejewskiemu, Tadeuszowi Dywan, Justynie i Sylwestrowi Kozoń, Monice Papierowskiej, Kamilowi Stańczyk.

10. Rozpoczyna się czas tegorocznych egzaminów dojrzałości. Wszystkich maturzystów, ich rodziców i nauczycieli zachęcamy do modlitwy o dary Ducha Świętego.

11. Dziś ofiary, które złożyliśmy na tacę przeznaczone są na Seminarium Duchowne Archidiecezji Warszawskiej.

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.