Formuła spowiedzi

Formuła spowiedzi

Dziecko: W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.

Ksiądz: Na wieki wieków. Amen.

Dziecko: Do spowiedzi świętej przystępuję po raz pierwszy.

(od następnej spowiedzi mówisz: ostatni raz byłem u spowiedzi (mówisz, kiedy) pokutę zadaną odprawiłem (lub nie i dlaczego), a dalej jest tak samo)

Obraziłem Pana Boga następującymi grzechami (wyznajesz swoje grzechy)

Później mówisz: Więcej grzechów nie pamiętam, za wszystkie serdecznie żałuję, obiecuję poprawę i proszę Cię Ojcze o pokutę i rozgrzeszenie.

Kapłan rozmawia z tobą.

Następnie modli się i udziela rozgrzeszenia.

Dziecko (cicho modlisz się) Boże, bądź miłościw mnie grzesznemu.

(po słowach kapłana: „I ja odpuszczam tobie grzechy w imię Ojca i Syna i Ducha

Świętego” odpowiadasz: AMEN)

Ksiądz: Wysławiajmy Boga, bo jest dobry

Dziecko: Bo Jego miłosierdzie trwa na wieki.

Ksiądz: Pan odpuścił tobie grzechy, idź w pokoju.

Dziecko: Bóg zapłać. Szczęść Boże.

Odchodzisz od konfesjonału, gdy usłyszysz pukanie w deskę kapłana.

Całując stułę kapłana wyrażasz szacunek do Pana Boga.

Idź do ławki, podziękuj Bogu za przebaczenie i miłość,

odmów pokutę zadaną przez spowiednika.

Jeśli zapomnisz o pokucie odmów dowolną modlitwę jako dziękczynienie za spowiedź.

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.