KOMUNIA

WPROWADZENIE DZIECI

Dzieci zbierają się na schodach kościoła

Kapłan: Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus

Dzieci: Na wieki wieków. Amen

Kapłan: W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego

Dzieci: Amen

Kapłan: Miłość Boga Ojca, łaska Pana naszego Jezusa Chrystusa i dar jedności w Duchu Świętym, niech będą z wami wszystkimi

Dzieci: I z Duchem twoim

Celebrans kropi dzieci wodą święconą. Po pokropieniu mówi:

Drogie dzieci!

Ważnym chwilom naszego życia powinno towarzyszyć błogosławieństwo rodziców. W wielkim dniu  waszej I Komunii Świętej poproście Waszych rodziców o błogosławieństwo.

Dzieci:

Czcigodny księże, kochani rodzice, prosimy was, pobłogosławcie nas przed I Komunią Świętą.

Kapłan wzywa rodziców do wypowiedzenia słów błogosławieństwa nad dziećmi. Potem błogosławią kapłani.

Matka: 

Dziecko moje najdroższe, które nosiłam pod sercem, błogosławię cię, ja matka twoja, byś było pociechą dla Boga, Kościoła, Ojczyzny oraz dla twojej matki.

W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.

Ojciec:

Dziecko moje Kochane w uroczystym Dniu I Komunii Świętej błogosławię cię, jak nas ojcowie błogosławili. Błogosławię cię, abyś nie odstąpiło od Boga, abyś wyrosło na szlachetnego człowieka i nigdy nie zapomniało o swoim ojcu.

W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego

Po błogosławieństwie celebransa dzieci wchodzą do kościoła. Organista gra do momentu, aż wszystkie dzieci wejdą do swoich  ławek.

Matka:

    Przed kilkoma laty z troską i miłością chrześcijańskich rodziców przynosiliśmy nasze dzieci do kościoła, prosząc dla nich o chrzest, o łaskę, o wiarę. To święte, Boże życie, które otrzymały na chrzcie, chcieliśmy w nich podtrzymać i rozwijać. Sami jak potrafiliśmy, mówiliśmy im o Bogu. Potem posyłaliśmy je na lekcje religii, aby bardziej poznały Chrystusa i pokochały Go swoim dziecięcym sercem.

    Razem z Matką Miłosierdzia prosimy Cię Jezu, by nasze dzieci nie zaznały czym jest grzech ciężki, byśmy przykładem swojego życia mogli ich poprowadzić do Ciebie.

    Dziś wobec zgromadzonej tu rodziny i całego Kościoła prosimy Was  kapłani, abyście w czasie tej uroczystej Eucharystii udzielili naszym dzieciom pierwszej Komunii Świętej.

    Prosimy o modlitwę w czasie Najświętszej Ofiary, aby one wytrwały w wierze swoich ojców i czystej miłości do Boga i świętej Matki Kościoła.

Ojciec

   Staraliśmy się przygotować nasze dzieci jak najlepiej. Przez trzy lata uczęszczali na katechezę, brali udział we Mszy Świętej, są po spowiedzi świętej. My zaś swoim życiem i modlitwą pomożemy im wytrwać w dobrem.

Celebrans

Bogu niech będą dzięki. Teraz niech same dzieci powiedzą, czego dzisiaj pragną.

Dzieci

Gorąco pragniemy przyjąć Pana Jezusa do naszych serc i iść z Nim przez życie.

Pieśń: Przepraszam Cię Boże

            Panie zmiłuj się…

            Gloria – organista

I CZYTANIE

PSALM RESPONSORYJNY

II CZYTANIE

HOMILIA

Po gdy kapłan skończy, dzieci wychodzą do modlitwy wiernych i darów

WYZNANIE WIARY

MODLITWA WIERNYCH

1.Kościół ustanowiony przez Chrystusa przekazuje nam Jego naukę i umacnia Jego sakramentami.

Módlmy się, aby broniąc skarbów wiary świętej, umiał znaleźć drogę do serc wszystkich ludzi na ziemi. 

2.Ojciec święty , następca świętego Piotra w imieniu Chrystusa kieruje Kościołem.

Módlmy się, by wszyscy ludzie byli posłuszni wskazaniom papieża. 

3.Rodzina jest podstawową komórka życia społecznego i przedmiotem troski Ojczyzny i Kościoła.

Módlmy się, by wszystkie rodziny były silne Bogiem, a naszych kochanych Rodziców, rodzeństwo, chrzestnych, dziadków, by Pan zachował w zdrowiu               i wzajemnej miłości.

4.W szerzeniu Królestwa Bożego na ziemi Panu Jezusowi pomagali Apostołowie.

Módlmy się za kapłanów, za naszych nauczycieli          i wychowawców, by Pan hojnie nagrodził Ich trud, jaki podejmowali w ciągu tego roku, umacniając w nas wiarę, nadzieję i miłość.

5.Dzień Pierwszej Komunii Świętej, to wielkie wydarzenie w życiu wierzącego człowieka.

Módlmy się za dzieci, które w dniu dzisiejszym po raz pierwszy przyjmą                do swoich serc Pana Jezusa, aby przez całe życie były Mu wierne.

6.Pan Jezus zapewnił nas, że kto będzie spożywał  Jego Ciało, będzie miał życie wieczne.

Módlmy się za nas wszystkich tutaj zgromadzonych, abyśmy z liturgii eucharystycznej czerpali moc do walki ze złem i czynili dobro.

K. Ojcze Święty, Wszechmogący, wieczny Boże, wysłuchaj nasze modlitwy, udziel wszystkim, których posilasz przy Stole Twego Syna, stałości w wierze oraz wzrostu w miłości i łasce. Przez Chrystusa Pana naszego.

W. Amen.

Pieśń – Nie mam nic

MODLITWA NAD DARAMI

MODLITWA EUCHARYSTYCZNA

KOMUNIA ŚWIĘTA

Pieśni: Idzie mój Pan

            Ja jestem drogą

            Czy Ty o tym wiesz

            Uroczysty dzień Komunii

PODZIĘKOWANIE  Panu Jezusowi

Maleńki Gościu mój biały
Przyszedłeś do serca mego, by mi się oddać cały.
Tulę Cię mocno do Niego
O Gościu tak ukochany,
I co dzień bardzo czekany.
Świat Cię ogarnąć nie może,
Ty do mnie przychodzisz, Boże.
Stajesz się, Jezu, tak mały, maleńki Gościu mój biały.

I wciąż chcę mówić na nowo,
To serca mego wyznanie,
To jedno płomienne słowo
Kocham Cię, Jezu, mój Panie.
By usta moje szeptały, Maleńki Gościu mój biały.
Otwieram Ci całą duszę i ufam, żem niezuchwały.
Gdy wciąż powtarzać Ci muszę
Maleńki Gościu mój biały.

KOCHANYM RODZICOM

 Dzieci po wstępie dziewczynki wspólnie ze scholą śpiewają pieśń: Dziękuję Wam

Wstęp czyta dziewczynka: MAMO, SŁYSZĘ JAK BIJE SERCE

                                            TATO, WIDZĘ SŁONECZNY ŚWIAT

                                            MAMO, TATO JAK DOBRZE, ŻE JESTEM

                                            DZIĘKUJĘ WAM.

R: Dziękuję Wam za radość, za miłość, za ciepło rąk.

    Dziękuję Wam, daliście mi wejść w swego życia krąg.

    Za dom, do którego się tęskni, w którym tak dobrze być.

    Dziękuję Wam, dziękuję Wam, że pozwoliliście mi żyć.

  1. Za radość z mych narodzin i do snu kołysanie,

Za trwanie w czas choroby i w płaczu utulanie.

To wyście pomagali mi stawiać pierwsze kroki,

Z upadku podnosili, chronili jak swój skarb.

R: Dziękuję Wam za radość, za miłość, za ciepło rąk.

    Dziękuję Wam, daliście mi wejść w swego życia krąg.

    Za dom, do którego się tęskni, w którym tak dobrze być.

    Dziękuję Wam, dziękuję Wam, że pozwoliliście mi żyć.

  1. Za wasze dobre oczy biegnące za mną wszędzie

Za troski i kłopoty i myśl co ze mną będzie.

To z wami po raz pierwszy klękałem do pacierza

To wyście mnie uczyli jak wierzyć, kochać, żyć.

 R: Dziękuję Wam za radość, za miłość, za ciepło rąk.

    Dziękuję Wam, daliście mi wejść w swego życia krąg.

    Za dom, do którego się tęskni, w którym tak dobrze być.

    Dziękuję Wam, dziękuję Wam, że pozwoliliście mi żyć.

  1. Za ciepły szalik zimą, za siostrę i za brata,

W pamięci nie zaginą spędzone z Wami lata.

To wyście przewodnicy gotowi di pomocy,

Bym w życia tajemnicach nie zgubił nigdy się.

R: Dziękuję Wam za radość, za miłość, za ciepło rąk.

    Dziękuję Wam, daliście mi wejść w swego życia krąg.

    Za dom, do którego się tęskni, w którym tak dobrze być.

    Dziękuję Wam, dziękuję Wam, że pozwoliliście mi żyć.

  1. Nauczycielom i innym

Tak stojąc przed Panem Jezusem,

w mym sercu myśl się zrodziła.

Trzeba nam dzisiaj, koleżanki i koledzy

Podziękować i tym, co prowadzą nas do wiedzy.

Nauczyciele i katecheci nasi kochani,
Dzięki za naukę i opiekę nad nami.
Niech trud wam Pan Bóg nagrodzi obficie,
Daj im Boże zdrowie i radości wiele

Bo nie łatwo dzisiaj być nauczycielem.

Czcigodny Księże .

            (Rodzic I) Przeżyliśmy wspaniałą uroczystość – nasze dzieci przyjęły do swego serca dar Komunii świętej. Nie byłoby tej radości gdyby nie Twoje staranie i trud. Bóg Ci zapłać za to, że jesteś obecny w najważniejszych chwilach życia naszych dzieci.

            (Rodzic II) Kochane dzieci – cieszymy się razem z Wami. Jednocześnie obiecujemy, że będziemy dbali o to, abyście często przyjmowały Chrystusa w czasie Mszy św.

Dziękujemy Tobie, że sprawiasz nam – rodzicom tyle radości.

            Wszystkim Bóg zapłać za wspólną modlitwę w intencji naszych dzieci.

            (Dziecko) Kochany Księże, kochani rodzice – jesteśmy szczęśliwi, że w tym tak ważnym dniu przyjęcia Pana Jezusa do swego serca, byliście razem z nami. Dziękujemy Wam za dobre serce, za wsparcie i za każdy uśmiech.

Kochamy Was!

Ogłoszenia duszpasterskie

ROZDANIE CHLEBÓW – pieśń: Nie boję się

BŁOGOSŁAWIEŃSTWO

Celebrans: Pan z wami

Dzieci: I z Duchem Twoim

Celebrans: Niech was błogosławi… i Duch Święty

Dzieci: Amen

Celebrans: Idźcie w pokoju Chrystusa

Dzieci: Bogu niech będą dzięki

ZAKOŃCZENIE

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.