SCENARIUSZ UROCZYSTOŚCI PIERWSZEJ KOMUNII ŚWIETEJ 2023

SCENARIUSZ UROCZYSTOŚCI PIERWSZEJ KOMUNII ŚWIETEJ 2023


Proszę o nauczenie się tekstów i piosenek na pamięć!!!
Jeżeli ktoś nie będzie mógł wystąpić proszę o kontakt.

Wszystkie dzieci: Mamusiu i Tatusiu! Wasze ręce nas bawiły i do serca mocno tuliły. Prosimy, by w ten dzień święty nas pobłogosławiły.

PROŚBA RODZICÓW
Czcigodny Księże Proboszczu. Przed laty jak przystało na chrześcijańskich rodziców, przynieśliśmy nasze dzieci do Kościoła, prosząc dla nich o Chrzest i łaskę wiary. Zobowiązaliśmy się wtedy chronić ten dar, dlatego uczyliśmy nasze dzieci znaku krzyża, jak potrafiliśmy, mówiliśmy im o Bogu. Potem posłaliśmy je na katechezę, aby lepiej poznały Chrystusa, żyły Jego prawdą, uczyły się służyć Bogu i człowiekowi.
Drogi Księże kanoniku, dobrze rozumiejąc naszą troskę zawsze nas wspierasz. Dlatego
dzisiaj stojąc wraz z dziećmi u stóp ołtarza, wobec zgromadzonej tu wspólnoty, rosimy o udzielenie naszym dzieciom Pierwszej Komunii Świętej. Prosimy również o modlitwę w czasie tej Najświętszej Ofiary, aby nasze dzieci wytrwały w wierze i miłości do Boga i wierności Kościołowi świętemu.

Rozpoczęcie Mszy św.
Chwała na wysokości Bogu
Oracja
I Czytanie –Rodzic
Psalm – Dziecko
Aklamacja
Ewangelia
Homilia

Wyznanie wiary
K. Drogie dzieci, w czasie tej Mszy Świętej macie po raz pierwszy posilić się Najświętszym Ciałem Pana Jezusa. Potwierdźcie więc wobec waszych rodzin, zaproszonych gości i wszystkich tu obecnych, że czynicie to z głęboką wiarą. Pytam każdego z Was.
K. Czy wierzysz w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela Nieba i ziemi?
Dz. Wierzę.
K. Czy wierzysz w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego Pana naszego, narodzonego z Maryi Dziewicy, umęczonego i pogrzebanego, który powstał z martwych i zasiada po prawicy Ojca?
Dz. Wierzę.
K. Czy wierzysz w Ducha Świętego, Święty Kościół powszechny, obcowanie Świętych, odpuszczenie grzechów, zmartwychwstanie ciała i życie wieczne?
Dz. Wierzę
K. Taka jest nasza wiara. Taka jest wiara Kościoła, której wyznawanie jest naszą chlubą w Chrystusie Jezusie, Panu naszym.
Dz. Amen.

Modlitwa powszechna


Ksiądz czyta wstęp a dzieci popołowe Piotrek i Marcin


1. Módlmy się za Kościół święty, aby karmił wszystkich chrześcijan słowem Bożym i chlebem

Eucharystycznym, który daje życie wieczne. Ciebie prosimy

2. Panie Jezu, Ty przychodzisz do nas przez posługę Ojca Świętego, biskupów i kapłanów.

Błogosław im w codziennej pracy, umacniaj darami Ducha Świętego i prowadź drogą świętości.

Ciebie prosimy…

3. Módlmy się za naszych rodziców i rodzeństwo, krewnych i przyjaciół, aby cieszyli się darem

głębokiej wiary, zdrowiem, pokojem serca i radością życia. Ciebie prosimy..

4. Módlmy się za dzieci przystępujące dzisiaj do Pierwszej Komunii Świętej, aby Eucharystia

złączyła ich serca trwałą przyjaźnią z Chrystusem. Ciebie prosimy…

5. Módlmy się za katechetów, wychowawców i nauczycieli, aby słowem i świadectwem życia

dawali przykład umiłowania prawdy, dobra i piękna. Ciebie prosimy

6. Módlmy się za ludzi ubogich i potrzebujących, aby od bliźnich doznali miłosierdzia i prawdziwej

pomocy. Ciebie prosimy

7. Módlmy się za zmarłych z naszych rodzin, aby otrzymali przebaczenie win i dostąpili życia

wiecznego w domu Ojca. Ciebie prosimy….

8. Módlmy się za nas tu zgromadzonych, abyśmy umocnieni słowem Bożym i Eucharystią z

ufnością szli przez życie. Ciebie prosimy…

 Dzieci pozostają na miejscu aż do zakończenia modlitwy powszechnej przez księdza

PROCESJA Z DARAMI

Dziecko – komentarz na procesję z darami PATRYCJA
Dobry Boże w uroczystym dniu pierwszej komunii świętej przynosimy ci szczególne dary. Oto chleb – symbol braterstwa i jedności. Przynosimy go na ofiarę, aby dać wyraz naszej jedności z  Bogiem i każdym człowiekiem stworzonym i odkupionym przez Chrystusa
ALEKSANDRA

Przyjmij panie, hostię i wino, które staną się za chwilę twoim ciałem i krwią. Włącz nas w swoją Świętą Ofiarę i obudź w nas pragnienie częstego spotykania się z tobą w Najświętszym Sakramencie.

DZIĘKCZYNIENIE PO KOMUNII

Dziecko1 – Dziękczynienie    LENA

Witam cię Jezu kochany, z największą dziecięcą radością,

jesteś już w moim sercu, z prawdziwa Bożą miłością.

Wziąłeś mnie swoje dziecko, w ramiona najświętsze,

i karmisz samym sobą, dla mnie to szczęście największe.

Dziecko 2 – Dziękczynienie ZENON

Kocham cię Jezu mocno, jak dziecko kochać umie,

wierzę i ufam tobie, ty mnie Jezu rozumiesz.

Dzisiaj z największą pokorą, przed tobą upadam,

przyjmij Jezu kochany podziękę, którą ci składam.

Dziecko 3 – Dziękczynienie FRANCISZEK

Dziękuję Jezu serdecznie, za pierwszą komunię świętą,

że otworzyłeś mi niebo swą mocą niepojętą.

Dziękuję ci, Jezu za pacierz, znak krzyża i nowy testament,

a nade wszystko dziękuję za przenajświętszy sakrament.

Modlitwa po komunii

Dziecko  – Podziękowanie  PAULINA

Dziękujemy wam rodzice kochani i mili,

żeście nas pacierza pierwsi nauczyli

za skarb naszej wiary, za gorące serce,

za codzienną troskę i strudzone ręce

niech dobry Bóg wam wynagrodzi,

wspiera łaską w każdej potrzebie

obdarzy radością na ziemi i szczęściem w niebie.

Dziecko  – Podziękowanie ALINA

Żeby dzisiaj było pięknie,

tak dostojnie i odświętnie,

wiele na to się złożyło,

wielu ludzi się trudziło

za tę chwilę, za ten dzień

za tę radość co czujemy

(Wszyscy razem) serdecznie wam wszystkim dziękujemy!

PODZIĘKOWANIE RODZICÓW – Rodzice

Pierwsza Komunia Święta naszych dzieci jest szczególną radością nas rodziców, parafii i wszystkich zaproszonych gości. My jako rodzice naszych dzieci świadomi zobowiązań wypływających z daru wiary, pragniemy troszczyć się o rozwój życia religijnego naszych dzieci i dawać im świadectwo życia w prawdzie i miłości.

Szanowny Proboszczu dziękujemy za radość dnia dzisiejszego i dar Jezusa Eucharystycznego podanego naszym dzieciom, serdecznie dziękujemy za trud mozolnej pracy w przygotowaniu naszych dzieci do pełnego uczestnictwa w Najświętszej Ofierze. Prosimy Cię o modlitwę i kapłańskie błogosławieństwo, by nasze dzieci wzrastały w mądrości. Bożej na większą chwałę Bożą.

Błogosławieństwo.

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.