26.03.2023r.

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

V NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU

26.03.2023 r.

1. Od dzisiejszej – piątej niedzieli Wielkiego Postu zmienia się charakter tego okresu liturgicznego. Cały czas towarzyszyło nam wezwanie Kościoła do nawrócenia i pokuty, skorzystania z łaski przebaczenia, którą miłosierny Bóg pragnie nas obdarzyć. Teraz Wielki Post nabiera charakteru pasyjnego. Od dziś w kościele zasłaniamy wszystkie krzyże. Skupimy się na rozważaniu męki Pańskiej, stąd jeszcze większa zachęta do udziału w nabożeństwach Drogi krzyżowej i Gorzkich żali

2. Dziękuję Państwu Sekuła za sprzątnięcie kościoła,

3. Okres Wielkiego Postu powoli dobiega końca. Ostatnia Droga Krzyżowa odprawiana będzie w piątek ok godz. 17.30. Rozważania poprowadzą dzieci. Ostatnie Gorzkie Żale odprawimy w przyszłą niedzielę po Mszy Świętej o godz. 9.00.

4. W tym tygodniu przypada pierwsza sobota miesiąca, kiedy w szczególny sposób czcimy Niepokalane Serce Matki Najświętszej i powierzamy Jej matczynej opiece całą naszą codzienność. Msza o godz. 8.00

5. Przyszła niedziela, 2 kwietnia, będzie już Niedzielą Męki Pańskiej – Niedzielą Palmową. Jej liturgia wprowadzi nas w ostatni etap czasu Wielkiego Postu, a następujące po niej dni Wielkiego Tygodnia umożliwiają nam głębokie przeżywanie tajemnicy męki, śmierci i zmartwychwstania Chrystusa Pana. Uroczyste poświęcenie palm na początku każdej Mszy Św. Liturgia Niedzieli Palmowej z procesją rozpocznie się o godz: 12:00. Po odczytaniu Ewangelii i poświęceniu palm uroczystą procesją rozpocznie się Liturgia Mszy św. Dzieci, młodzież i dorosłych zachęcamy do zrobienia palm na procesję.

6. Grób Pana Jezusa wbudują mieszkańcy Nowej Wieś przy drodze do kościoła, a Ciemnicę rodzice wraz z dziećmi przygotowującymi się do komunii.

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.