28.03.2021r.

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

NIEDZIELA PALMOWA, CZYLI MĘKI PAŃSKIEJ

28.03.2021 r.

1. Rozpoczynamy świętowanie Wielkiego Tygodnia. To czas, w którym wspominamy w liturgii najważniejsze wydarzenia ostatnich dni Jezusa na ziemi. Ten, który stał się dla nas cierpiącym Sługą Jahwe, prowadzi nas do zwycięstwa zmartwychwstania.

2. Szczytem roku liturgicznego i Wielkiego Tygodnia jest Święte Triduum Paschalne Męki i Zmartwychwstania Pańskiego. Obejmuje liturgię Mszy Wieczerzy Pańskiej, sprawowaną wieczorem w Wielki Czwartek, wielkopiątkową liturgię Męki Pańskiej oraz najbardziej uroczystą i najpiękniejszą ze wszystkich liturgii Kościoła – Wigilię Paschalną sprawowaną po zapadnięciu zmroku w Wielką Noc. Triduum Paschalne kończy się wieczorem w Niedzielę Zmartwychwstania.

3. Od poniedziałku, 29 marca Msze Święte wg czasu letniego o godzinie 17.00. Ze względu na moją posługę w Michalczewie Msza Święta we wtorek o 18. 30  i w środę o   1600

4. W tym tygodniu przypadają pierwszy czwartek, piątek i sobota miesiąca.

5. Od 27 marca wewnątrz Kościoła może przebywać jednocześnie 27 osób, z zachowaniem dystansu 1,5 m. Natomiast osoby uczestniczące na zewnątrz z zachowaniem dystansu 1,5 m. Obowiązkowe są maseczki.

6. Duchowo można łączyć się we Mszy Św. sprawowanej w naszym Kościele:

– Niedziela Męki Pańskiej – godz: 9.00 11:00,12.00

– Wielki Czwartek – godz: 17:00,

– Wielki Piątek – godz: 17:00,

– Wigilia Paschalna Zmartwychwstania Pańskiego – sobota – godz. 17:00,

– Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego – godz: 6.00, 9.00, 11.00, 12.00

– II Dzień Świąt – godz: 9.00 11:00, 12.00

W tym roku ze względu na szczególną sytuację nie organizuje się poświęcenia pokarmów w Kościele, tylko na zewnątrz wokół Kościoła, z zachowaniem odległości 1,5 m. Można też poświęcić pokarmy w gronie rodziny przed śniadaniem wielkanocnym. (załącznik w ogłoszeniach parafialnych).

W Wielki Piątek adorujmy krzyż w naszych domach. O godz: 15:00 odmówmy Koronkę do Miłosierdzia Bożego.

7. Okazje do Spowiedzi Św. w Wielki Poniedziałek i Wtorek po wieczornej Mszy Św. Przypominam, że na wypełnienie przykazania kościelnego dotyczącego przyjęcia Komunii Św. w okresie wielkanocnym jest czas do Uroczystości Trójcy Przenajświętszej (30 maja 2021 r.). Roztropnie zaplanujmy przystąpienie do Spowiedzi Św.

8. Proszę o posprzątanie terenu przed Kościołem . Zadbajmy o krzyże i figury przydrożne.

9. Wielki Tydzień przeżyjmy jako ludzie wierzący: godnie i po chrześcijańsku. Niech święty czas: Wielki Czwartek, Wielki Piątek i Wielka Sobota będą dniami szczególnego zagłębiania się w misterium paschalne. Zachęcam do wzmożonej modlitwy w naszych domowych Kościołach.

10. W Wielki Czwartek we wszystkich parafiach celebrowana jest tylko jedna Msza Święta, zwana Mszą Wieczerzy Pańskiej, na pamiątką ustanowienia przez Chrystusa sakramentów Eucharystii i kapłaństwa. Rozpoczyna ona Triduum Paschalne. Po hymnie „Chwała na wysokości Bogu” milkną dzwony i organy, a po Komunii św. Najświętszy Sakrament zostanie przeniesiony do tabernakulum. Liturgia tej Mszy Świętej w naszym kościele rozpocznie się o godz. 17:00.

11. W Wielki Piątek wszystkich obowiązuje post ścisły, polegający na powstrzymaniu się od potraw mięsnych oraz na ograniczeniu ilości posiłków. Tego dnia możemy zjeść trzy posiłki, ale tylko jeden z nich do syta. Wstrzemięźliwość od potraw mięsnych obowiązuje wszystkich od 14. roku życia, bez górnej granicy wieku, natomiast post ilościowy obowiązuje od 18. do rozpoczęcia 60. roku życia. Tego dnia na znak smutku i żałoby nie sprawuje się Eucharystii. Za uczestnictwo w adoracji krzyża można uzyskać odpust zupełny. Początek wielkopiątkowej liturgii o godz. 17:00. Adoracja indywidualna do godz: 20:00.

12. Wielka Sobota to czas upamiętniający zstąpienie Chrystusa do otchłani, nadal obowiązują cisza i zaduma nad śmiercią Chrystusa. Warto i w tym dniu zachować post, powstrzymując się od pokarmów mięsnych. Wielka Sobota jest dniem indywidualnej Adoracji Najświętszego Sakramentu w Grobie Pańskim od godz: 9.00 do 11.00 wieczornej liturgii. Pamiętajmy o tym, kiedy przyjdziemy święcić pokarmy. Święcenie pokarmów od 9.00 do 11.00 co pół godziny w reżimie sanitarnym . Do koszyczków włóżmy naczynie z wodą do poświęcenia.

13. W sobotni wieczór rozpoczynamy wigilię Zmartwychwstania Pańskiego. Uroczysta i najbogatsza w ciągu roku liturgia oznajmi zmartwychwstanie Chrystusa. Wigilia Paschalna w naszym kościele rozpocznie się o godz. 17:00.

14. W Niedzielę Zmartwychwstania Pańskiego Msze Św. o godz: 6.00, 9.00, 11.00, 12.00, a w Poniedziałek Wielkanocny wg porządku niedzielnego.

Modlitwy, z których odmówieniem w ramach dziękczynienia po Komunii duchowej, związany jest odpust cząstkowy. 

Duszo Chrystusowa, uświęć mnie, Ciało Chrystusowe, zbaw mnie. Krwi Chrystusowa, napój mnie.

Wodo z boku Chrystusowego, obmyj mnie.

Męko Chrystusowa, pokrzep mnie.

0, dobry Jezu, wysłuchaj mnie.

W ranach swoich ukryj mnie.

Nie dopuść mi oddalić się od Ciebie.

Od nieprzyjaciela złośliwego broń mnie.

W godzinę śmierci wezwij mnie

I każ mi przyjść do siebie, Abym ze Świętymi Twymi chwalił Cię Na wieki wieków. Amen.

(LG, Dziękczynienie po Mszy św.) 

Oto ja, dobry i najsłodszy Jezu, upadam na kolana przed Twoim obliczem i z największą gorliwością ducha proszę Cię i bła­gam, abyś wszczepił w moje serce najżywsze uczucia wiary,

nadziei i miłości oraz prawdziwą skruchę za moje grzechy i silną wolę poprawy. Oto z sercem przepełnionym wielkim uczuciem i z boleścią oglądam w duchu Twoje pięć ran i myślą się w nich zatapiam, pamiętając o tym, dobry Jezu, co już pro­rok Dawid włożył w Twoje usta: „Przebodli ręce moje i nogi, policzyli wszystkie kości moje” (Ps 22 [21] 17-18).

(LG, Dziękczynienie po Mszy św.)

PENITENCJARIA APOSTOLSKA UDZIELA SPECJALNYCH ODPUSTÓW DLA WIERNYCH W OBECNEJ SYTUACJI PANDEMII 

Warunki otrzymania odpustu zupełnego:

– brak przywiązania do jakiegokolwiek grzechu

– zjednoczenie w modlitwie poprzez środki masowego przekazu z celebracją Mszy Świętej, odmawianiem Różańca Świętego, Drogą Krzyżową, inną formą pobożności lub przynajmniej odmówienie Wyznania Wiary, Ojcze nasz i pobożnego wezwania do Najświętszej Maryi Panny w duchu wiary w Boga i miłości wobec bliźnich

– wola wypełnienia zwykłych warunków odpustu tak szybko, jak to będzie możliwe (spowiedź sakramentalna, przyjęcie Komunii Świętej, modlitwa w intencji Ojca Świętego) 

Wierni otrzymujący odpust specjalny:

– przebywający na kwarantannie na polecenie władz sanitarnych w szpitalu lub we własnym domu

– pracownicy służby zdrowia

– członkowie rodzin

– opiekujący się chorymi na koronawirusa

– pełniący jakąkolwiek służbę narażającą na ryzyko zarażenia

– ofiarujący nawiedzenie Najświętszego Sakramentu, lub Adorację Eucharystyczną, lub lekturę Pisma Świętego przez co najmniej pół godziny, lub odmówienie Różaniec Święty, lub pobożne odprawienie Drogi Krzyżowej, lub odmówienie Koronki do Miłosierdzia Bożego w intencji przebłagania Boga Wszechmogącego o koniec epidemii, ulgę dla tych, którzy cierpią i zbawienie wieczne dla tych, których Pan powołał do siebie.

– będący w chwili śmierci, pod warunkiem, że byli należycie dysponowani i zwykle za życia modlili się.

BŁOGOSŁAWIEŃSTWO STOŁU PRZED UROCZYSTYM POSIŁKIEM W NIEDZIELĘ ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO

(„Obrzędy błogosławieństw dostosowane do zwyczajów diecezji polskich”,

t. 2, Katowice 2001, nr. 1347-1350) 

Ojciec rodziny lub przewodniczący zapala świecę umieszczoną na stole i mówi:

Chrystus zmartwychwstał. Alleluja. 

Wszyscy odpowiadają:

Prawdziwie zmartwychwstał. Alleluja. 

Następnie ktoś z uczestników odczytuje tekst Pisma Świętego. 

1 Tes 5, 16-18: Zawsze się radujcie. 

Bracia i siostry, posłuchajcie słów świętego Pawła Apostoła do Tesaloniczan.

Zawsze się radujcie, nieustannie się módlcie. W Każdym położeniu dziękujcie, taka jest bowiem wola Boża w Jezusie Chrystusie względem was. 

Albo:

 Mt 6, 31 ab.32b-33: Nie troszczcie się zbytnio i nie mówcie: co będziemy jeść?

Bracia i siostry, posłuchajmy słów Ewangelii według świętego Mateusza.

Jezus powiedział do swoich uczniów: „Nie troszczcie się zbytnio i nie mówicie: co będziemy  jeść? co będziemy pić? Przecież Ojciec wasz niebieski wie, że tego wszystkiego potrzebujecie. Starajcie się naprzód o królestwo Boga i o Jego sprawiedliwość, a to wszystko będzie wam dodane”. 

Po odczytaniu tekstu przewodniczący mówi: 

Módlmy się.

Z radością wysławiamy Ciebie, Panie Jezu Chryste, który po swoim zmartwychwstaniu ukazałeś się uczniom przy łamaniu chleba. Bądź z nami, kiedy z wdzięcznością spożywać będziemy te dary, i jak dzisiaj w braciach przyjmujemy Ciebie w gościnę, przyjmij nas jako biesiadników w Twoim królestwie. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. 

Wszyscy: Amen. 

Po posiłku ojciec rodziny lub przewodniczący mówi:

Uczniowie poznali Pana. Alleluja 

Wszyscy: Przy łamaniu chleba. Alleluja. 

Módlmy się:

Boże, źródło życia, napełnij nasze serca paschalną radością i podobnie jak dałeś nam pokarm pochodzący z ziemi, spraw, aby zawsze trwało w nas nowe życie, które wysłużył nam Chrystus przez swoją śmierć i zmartwychwstanie i w swoim miłosierdziu nam go udzielił. Który żyje i króluje na wieki wieków.

Wszyscy: Amen.

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.