Modlitwa w intencji Misji Świętych

O dobry i miłosierny Boże! Prosimy Cię o błogosławieństwo dla Misji świętych, które odbędą się w naszej parafii. Spraw łaskawie, żeby te Misje święte przyniosły Tobie większą chwałę, a duszom naszym zbawienny pożytek. Ty bowiem chcesz, żeby wszyscy ludzie poznali prawdę i byli zbawieni, lecz bez Twojej łaski nic nie możemy uczynić. Dlatego z wielką ufnością wołamy do Ciebie słowami Twojego Syna: „Przyjdź Królestwo Twoje!”

Panie Jezu! Pomóż nam dobrze przeżyć te Misje święte. Napełnij nas pragnieniem ratowania nie tylko własnej duszy, ale też zbawienia dusz bliźnich naszych, którzy żyją daleko od Ciebie.

Duchu Święty Boże! Pomagaj misjonarzom i nam, aby za łaską Twoją odnowiło się oblicze naszej parafii.

Maryjo, Matko Boża i Ucieczko grzeszników, bądź Matką parafii naszej i wspieraj nas prośbami Swymi. Amen.

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.