29.08.2021 r

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE XXII NIEDZIELA ZWYKŁA 29.08.2021 r. 1. Czas urlopów i wakacji, który się kończy, był dla wielu z nas okazją do pogłębienia więzi z Bogiem, szukania i rozpoznawania znaków Jego obecności i błogosławieństwa. Jesteśmy bowiem ludem Boga. Czasami wędrującym przez pustynię Izraelitom wydawał się daleki, jednak w rzeczywistości był Bogiem bliskim, zatroskanym o swój … [Read more…]

22.08.2021r.

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE XXI NIEDZIELA ZWYKŁA 22.08.2021  W miniony wtorek gościliśmy Pielgrzymkę Pomocników Matki Bożej. Serdecznie dziękuję za tak gościnne ugoszczenie słowem i chlebem pielgrzymów zarówno przed kościołem i jak na plebanii. Za przygotowanie poczęstunku dla pielgrzymów Annie Madej, Leonii Gizka, Mariannie Kozoń, Sylwestrowi i Justynie Kozoń, Danucie Bagnickiej, Wiesławowi i Halinie Fruba, Danucie Tomala, Arturowi … [Read more…]

15.08.2021r.

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE WNIEBOWZIĘCIE NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY 15.08.2021 r. 1. Przez dogmat o wniebowzięciu Najświętszej Maryi Panny Kościół przypomina nam, że powołaniem każdego z nas jest zjednoczenie z Bogiem. Dążymy do niego w doczesnym, ziemskim życiu, dlatego podejmujemy różne wyzwania wynikające z naszego powołania, realizowanego na różnych płaszczyznach, wspierani łaską Boga w sakramentach, których szczytem jest … [Read more…]

08.08.2021r.

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE XIX NIEDZIELA ZWYKŁA 08.08.2021 r. 1. Perspektywa wieczności jest niezwykła dla człowieka. „Jeśli ktoś spożywa ten chleb, będzie żył na wieki” (J 6,51) – usłyszeliśmy dzisiaj. Tak więc, nakarmieni przy ołtarzu Eucharystii, umocnieni słowem Chrystusa, odważnie kroczmy w codzienności, która jest drogą ku celowi, jaki wyznaczył nam Bóg. Sierpień jest miesiącem wielu ważnych … [Read more…]

01.08.2021r.

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE XVIII NIEDZIELA ZWYKŁA 01.08.2021 r. 1. W codziennej pogoni możemy zapomnieć o tym, by niekoniecznie być człowiekiem, ale nieustannie stawać się człowiekiem. Współczesny człowiek to homo viator – człowiek w drodze. Czy jednak dostrzegamy, że życie jest tylko wędrówką ku wieczności? Stajemy się w pełni ludźmi, gdy pozwalamy się ogarnąć miłości Bożej, przyjmujemy … [Read more…]