28.11.2021r.

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE I NIEDZIELA ADWENTU 28.11.2021 r. 1 Rozpoczęliśmy liturgiczny okres Adwentu, który jest oczekiwaniem na przyjście Pana. Wykorzystajmy dobrze ten czas dla odnowienia i umocnienia więzi z Panem Bogiem i bliźnimi. Ze szczególną uwagą wpatrujmy się w Maryję, która jest najpiękniejszym wzorem adwentowego oczekiwania na przyjście Odkupiciela. Starajmy się naśladować Jej bezgraniczne zawierzenie oraz … [Read more…]

21.11.2021r.

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE  Uroczystość Chrystusa Króla – 21.11.2021 r. (XXXIV Niedziela Zwykła) 1. Mamy Króla! Jest nim Jezus Chrystus – Zbawiciel, Król wszechświata. Należymy do królewskiego rodu i z Chrystusem mamy udział w królewskim kapłaństwie. Znakiem Jego królowania nie jest jednak korona, lecz krzyż zbawienia, który wisi na ścianach naszych domów, jest wpisany w nasze serca … [Read more…]

14.11.2021R.

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE XXXIII NIEDZIELA ZWYKŁA 14.11.2021 r.  1. Żyjemy w czasach ostatecznych, bo nasze życie na tym świecie jest tylko etapem pielgrzymki ku niebieskiej ojczyźnie, gdzie miejsca przygotował nam Bóg. Wobec wydarzeń, które czasem mają cechy apokaliptyczne, w sercu człowieka pojawia się strach i niepokój. Nie możemy jednak zapomnieć, że Chrystus nas odkupił, że jesteśmy … [Read more…]

07.11.2021r.

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE XXXII NIEDZIELA ZWYKŁA 07.11.2021 r. 1. Bóg prowadzi nas drogami prawdy i miłości. Dał nam przykazania, a więc jasne zasady, konkretne wymagania. W świecie skażonym obłudą i zakłamaniem ci, którzy to demaskują, są narażeni na różne ataki, trudności. Jednak wpatrujemy się w Pana Jezusa, który nie bał się demaskować faryzejskich, nieprawdziwych i nieuczciwych … [Read more…]

31.10.2021r

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE ROCZNICA POŚWIĘCENIA KOŚCIOŁA 31.10.2021 r.  1. Dzisiaj obchodzimy uroczystość Rocznicy Poświęcenia Własnego Kościoła w tych świątyniach, których data poświęcenia nie jest znana. To również okazja do uświadomienia sobie, że gdy modlimy się w świątyni, celebrujemy Mszę Świętą, jesteśmy przez Boga uświęcani, by dawać świadectwo we współczesnym świecie. Niech będzie to przyczynkiem naszego dziękczynienia … [Read more…]