Formuła spowiedzi

Formuła spowiedzi Dziecko: W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Ksiądz: Na wieki wieków. Amen. Dziecko: Do spowiedzi świętej przystępuję po raz pierwszy. (od następnej spowiedzi mówisz: ostatni raz byłem u spowiedzi (mówisz, kiedy) pokutę zadaną odprawiłem (lub nie i dlaczego), a dalej jest tak samo) Obraziłem Pana … [Read more…]

Mały Katechizm Dziecka I-szo Komunijnego

Mały Katechizm Dziecka I-szo Komunijnego Bardzo proszę, aby dzieci w miarę swoich możliwości zdawały modlitwy podczas katechezy szkolnej, a rodzice pomogli w nauce. 1. Znak krzyża świętego W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. 2. Modlitwa Pańska Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź Królestwo Twoje, bądź wola Twoja, … [Read more…]

25.02.2024

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE II NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU 25.02.2024 r. 1. Każdego roku w drugą niedzielę okresu przygotowania paschalnego rozważamy ewangelijną perykopę o Przemienieniu Chrystusa na wysokiej górze. Tak jak wybranym uczniom, tak i nam Pan Jezus pragnie ukazać blask swojego Bóstwa i niejako powiedzieć, kim jest, by umacniać nas w wierze i na drogach życiowego powołania. … [Read more…]

18.02.2024r

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE I NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU 18.02.2024 r. 1. Rokrocznie w pierwszą niedzielę Wielkiego Postu rozważamy Ewangelię o kuszeniu Chrystusa na pustyni. Pan Jezus, który zwyciężył wszystkie szatańskie pokusy, uczy nas sztuki zwyciężania w pokusie. Niech wielkopostna pielgrzymka wiary nas umacnia w naszych zmaganiach ze złem… 2. Wzbudźmy w sobie wielkie pragnienie owocnego i dobrego przeżycia … [Read more…]

11.02.2024r

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE VI NIEDZIELA ZWYKŁA 11.02.2024 r. 1. W tę ostatnią karnawałową niedzielę słyszymy w Ewangelii o uzdrowieniu trędowatego. Padają tam znamienne słowa „Jeśli zechcesz…”. Bóg zawsze pragnie naszego dobra, pragnie nam udzielać swoich dobrodziejstw. A my ze swojej strony podejmijmy trud otwarcia się na Jego łaskę, może podejmijmy pewne zobowiązania z racji rozpoczynającego się … [Read more…]

04.02.2024r

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE V NIEDZIELA ZWYKŁA 04.02.2024 r. 1. Biblijne czytania, które dziś odczytujemy i medytujemy, przypominają ważne kwestie: że krótkim jest życie człowieka na ziemi i że jest ono ciągłym zmaganiem się ze swoimi słabościami. Dzisiejsze czytania przypominają również, że każdy jest wezwany do głoszenia życiem Ewangelii. Obyśmy dobrze wykorzystywali czas ziemskiej pielgrzymki… 2.To już … [Read more…]